jestem

Wizja, misja, hymn

„Nie idź za mną,bo nie umiem prowadzić.
Nie idź przede mną,bo mogę za Tobą nie nadążyć.
Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.”

Albert  Camus

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:
§  Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,
§  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
§  Statut Przedszkola,
§  Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324).

WIZJA

PRZEDSZKOLE - DRUGIM DOMEM.
MIEJSCEM DOBREJ ZABAWY, NAUKI, RADOŚCI. DAJĄCYM POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA, MIŁOŚCI I ZROZUMIENIA.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne i spontaniczne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń,
 • kreatywne.

MISJA

NASZE PRZEDSZKOLE -  SZANSĄ
NA SUKCES KAŻDEGO DZIECKA.

 

To przedszkole, które:

 • rozwija to co najlepsze,
 • wyrównuje deficyty,ł
 • ączy doświadczenie z nowoczesnością, tym,  co niesie przyszłość,
 • spełnia ewaluujące oczekiwania wszystkich stron,

 

 

HYMN PRZEDSZKOLA

(Hymn przedszkola stworzono w roku 1998 z okazji nadania placówce imienia Marii Kownackiej do melodii „Pada deszczyk pada” autorem tekstu jest (prócz pierwszej i ostatniej zwrotki) Dyrektor Przedszkola Anna Kawka. Hymn Przedszkola otwiera każdą uroczystość w placówce.

Hymn

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele,
pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej.
Które, które to przedszkole,
Gdzie jest tak wesoło,
Gdzie jest tak wesoło,
U Marii Kownackiej wszyscy wiedzą wkoło,
U Marii Kownackiej wszyscy wiedzą wkoło.
Czemu, czemu tam wesoło,
Pewnie zapytacie,
Pewnie zapytacie,
Mieszka z nami Plastuś
W piórnikowej chacie
Mieszka z nami Plastuś
W piórnikowej chacie.
Znamy, znamy „Kredki Edka”
i „Agatę w kwiatach”,
i „Agatę w kwiatach”,
W kukiełkowym świecie „Rogaś” figle płata,
W kukiełkowym świecie „Rogaś” figle płata.
Pożycz , pożycz mi babuniu swego parasola,
Swego parasola,
Chociaż deszczyk pada pójdę do przedszkola,
Chociaż deszczyk pada pójdę do przedszkola.