jestem

O nas

 •  

   

  Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. W naszym przedszkolu działa 5 grup integracyjnych. Dajemy dzieciom szansę na normalne życie w społeczeństwie.

   

  Dzieci do przedszkola przyjmuje komisja powołana przez dyrektora. Dzieci ze specjalnymi potrzebami przyjmowane są na podstawie orzeczeń z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w statucie przedszkola.
  Do opieki nad dziećmi zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną:

   

  • nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wspomagających, oligofrenopedagogów, terapeutów, surdopedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę- nurologopedę, rehabilitanta, nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela religii.

   

  Nauczycielki podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego tkj. kursy, warsztaty, szkolenia.

   

  W przedszkolu działa "Grupa wsparcia", gdzie specjaliści i nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce spotykają się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Służą im informacją, wsparciem i pomocą dotyczącą opieki, wychowania, terapii i funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w środowisku.

   

  Pracownicy administracji i obsługi to: intendentka, kucharki, woźne oddziałowe, pomoc nauczycielki i pracownik do prac różnych.

   

  Dodatkowo przedszkole oferuje zajęcia  tj. rytmikę, tańce współczesne, koło ekspresji twórczej, koło teatralne, koło matematyczne, tańce ludowe - "Małe Towarzystwo Przyjaciół Ryk", gdzie dzieci poznają zwyczaje i kulturę ziemi lubelskiej jak też uczą się tańców regionalnych.

   

  W placówce organizowane są spotkania popołudniowe z rodzicami i dziećmi prowadzone w formie zabawowo- rozrywkowej, integrujące społeczność przedszkolną.

      

  Dajemy dzieciom i rodzicom:

      

  • bezpieczeństwo i wsparcie,

  • nauczanie i wychowanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,

  • współpracę z rodzicami na zasadzie partnerstwa wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom,

  • gruntowne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,

  • indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka,

  • udział dzieci w życiu środowiska lokalnego,

  • atrakcyjny pobyt dzieci w przedszkolu połączony z różnymi wycieczkami.