jestem

Organizacja placówki

Jesteśmy Przedszkolem

5 oddziałowym z  grupami integracyjnymi, dającymi dzieciom szansę na normalne życie w społeczeństwie.
W przedszkolu funkcjonuje pięć grup:

 • Grupa I 3 -latki
 • Grupa II 4 latki
 • Grupa III 5 latki
 • Grupa IV 6 latki
 • Grupa V 4- 5 - 6 latki 

Dzieci do przedszkola przyjmuje komisja złożona z dyrektora, przedstawiciela Rady Rodziców, nauczyciela. Dzieci ze specjalnymi potrzebami przyjmowane są na podstawie orzeczeń z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Rekrutacja nowych wychowanków odbywa się w miesiącu kwietniu każdego roku. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w statucie przedszkola.
Do opieki nad dziećmi zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną:

 • 12 nauczycielek, nauczyciela katechetę oraz psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę, rehabilitanta.
 • Pracownicy administracji i obsługi to: intendentka, trzy kucharki, cztery woźne oddziałowe, pomoc nauczycielki i pracownik do prac różnych.
 • Dodatkowo przedszkole oferuje zajęcia  tj. rytmikę, koło ekspresji twórczej, koło teatralne,tańce ludowe, gdzie dzieci poznają zwyczaje i kulturę ziemi lubelskiej jak też uczą się tańców regionalnych.
 • W placówce systematycznie organizowane są spotkania popołudniowe z rodzicami i dziećmi prowadzone w formie zabawowej, rozrywkowej, zachęcają nawet te najmłodsze przedszkolaki.

Dajemy dzieciom i rodzicom:

 • bezpieczeństwo i wsparcie,
 • nauczanie i wychowanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,
 • współpracę z rodzicami na zasadzie partnerstwa wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom,
 • gruntowne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka,
 • udział dzieci w życiu środowiska lokalnego,
 • atrakcyjny pobyt dzieci w przedszkolu połączony z różnymi wycieczkami.

 

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012.