jestem

RODO

 

RODO klauzula informacyjna dla Rodziców/opiekunów

 

Szanowni Państwo

 

 

 

Dbając o prywatność naszych Podopiecznych i ich Opiekunów zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 

W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych i danych dzieci oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że:

 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 2 z grupami integracyjnymi im.Marii Kownackiej w Rykach z siedzibą; 08-500 Ryki, ul. Żytnia 28 A, reprezentowane przez dyrektora mgr Annę Pośpiech;

 

2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer telefonu:       (81) 8652343

 

3. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Panią Elżbietą Tomaszek.

 

4. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

 

5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych i danych dzieci określa art. 6 i 9 RODO.

 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

 • realizacji statutowych zadań przedszkola: dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Statutu Przedszkola).., na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

 • podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć
  i pozytywnego wizerunku przedszkola, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

 

7. Podanie danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z w/w przepisów jest warunkiem korzystania z usług naszego przedszkola

 

8. Państwa dane osobowe i dane dzieci będą przekazywane w ściśle określonym zakresie do podmiotów lub organów wyłącznie na mocy przepisów prawa (np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania     – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

 

 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Rykach oraz archiwizowane

 

 

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

 

 

 

11. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do  momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

 

 

 

12. Macie Państwo prawo do:

 

 • żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,

 • jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

 

13. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

 

 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,

 • podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola jest dobrowolne. 

  

Anna Pośpiech

 

 

 

 Niniejsza klauzula została zamieszczona:

 

 1. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

 2. Na stronie internetowej przedszkola